KURSER OCH PROGRAM

UTVECKLAR VERKSAMHETEN OCH HÖJER KOMPETENSEN
HOS CHEFER, MEDARBETARE OCH NYA TALANGER.

GRATIS FÖRBEREDANDE KURS!

ATT ARBETA I ÄLDREOMSORGEN

Kursledare: Omsorgsförmedlingen - läs mer under experter.

I denna korta kurs får den som är nyfiken på ett arbete i äldreomsorgen en första inblick i vad arbetet innebär. Vad är äldreomsorgens uppdrag? Vilka verksamheter och roller finns? Vad ska jag tänka på för att bidra till välbefinnande hos de jag möter? Kursen riktar sig till den som är nyfiken på arbete i äldreomsorgen och vill lära sig mer. Efter avslutad kurs ges personligt intyg att bifoga i jobbansökan.

FÖR DEN SOM ÄR NY I YRKET!

INTRODUKTION TILL ÄLDREOMSORG

Kursledare: Omsorgsförmedlingen - läs mer under experter.

Programmet kompletterar er lokala introduktion och ger nya medarbetare fördjupad förståelse för personcentrerad omsorg, bemötande och rätten till en meningsfull vardag. Introduktionen avlastar verksamheten genom att digitalisera, fördjupa och förlänga den lokala introduktionen. Kunskap portioneras ut i korta kapitel med text, film och quiz som säkrar förståelsen. Deltagaren har även möjlighet till videoledd handledning vid tre tillfällen.

Halloj! Visste du att Introduktionsprogrammet ingår när du annonserar på Omsorgsförmedlingen!?

KURSPAKET FÖR CHEFER

BERGLUNDS BOOTCAMP

dare: Monica Berglund

Monica Berglund är expert inom värdegrund, ledarskap och organisationsutveckling.  "Bootcamp för chefer" hjälper dig som är chef i äldreomsorgen att sätta kunden i fokus och engagera verksamheten utifrån äldreomsorgens kärnuppdrag: välbefinnande och meningsfullhet.

Allt innehåll utgår från den salutogena teorin och ett hälsofrämjande arbetssätt.

KURSPAKET FÖR VÅRD- OCH OMSORGSPERSONAL

SALUTOGEN OMSORG
I PRAKTIKEN

Kursledare: Monica Berglund

Vem är vi till för? Vad är vårt uppdrag? Detta program går igenom äldreomsorgens arv och hur vi kan skapa dess framtid. Kursen stärker vård- och omsorgspersonal i sin kunskap att arbeta utifrån den nationella värdegrunden i vardagen. Korta kapitel och övningar ger deltagaren ett tydligare kundfokus. Målet är en ökad känsla av välbefinnande och meningsfullhet för såväl personal som kunden. 

Har fått en mer positiv bild av äldreomsorgen

Skulle rekommendera oss till en vän

Genomförda kurser

Ansökningar

Ökat intresse för vård och omsorgsutbildningar

Nyfiken på ett samarbete?
Hör av dig!

+46 72 227 08 77
hej@omsorgsformedlingen.se
Förnamn
Efternamn
E-post
meddelande


Tack!
Vi hör av oss inom kort! 

Gå från ord till handling 

Trött på kurser och ledarskaps-utbildningar som inte leder till förändring? Vi med! Därför består varje program av en digital akademi, quiz och examinationsuppgifter. 

Bli en attraktiv arbetsgivare

Framtidens personal söker arbetsgivare med en stark och levande värdegrund, bra ledarskap och tydliga utvecklingsvägar. Vi hjälper er dit. 

Stärka bemötandet

Arbete i äldreomsorgen är komplext och kräver en hög grad av självständighet. Omsorgens kvalité avgörs i bemötandet. Rätt kunskap ger trygghet i mänskliga möten.
Created with