VÅRT MÅL

EN OMSORG MED
FOKUS PÅ LIVET.

Vi tror på en äldreomsorg där varje person får vara sig själv och leva livet fullt ut, hela livet. För att nå dit, tror vi att det behövs rätt kunskap och en tydlig värdegrund i hela äldreomsorgen. Med Uppdrag livet vill vi med hjälp av experter stärka kunskapen om personcentrerad omsorg, värdegrund och bemötande i äldreomsorgen. 

FÖR FRAMTIDENS ÄLDREOMSORG. 

“Det ska vara gött att leva
- hela livet "

Dålig äldreomsorg är enkelt. Bra äldreomsorg är svårt.
Därför krävs rätt kunskap. 
Vår dröm är att motivera fler personer att satsa och göra skillnad i äldreomsorgen, samtidigt som vi bidrar till höja kunskapen om personcentrerad omsorg, bemötande och rätten till meningsfullhet. All utbildning utgår från ett salutogent (hälsofrämjande) förhållningssätt. 

VÅR BERÄTTELSE

"Idén kommer från en egen erfarenhet"
Det finns inga enkla jobb i äldreomsorgen!
Uppdrag livet är en del av Omsorgsförmedlingen som startades 2021 av mig, Lisa Thambert. Vi kombinerar rekrytering med digital introduktion till yrket. 

Vår modell för att introducera och motivera nya talanger till yrket är utvecklad med experter och baserad på insikter från 447 ungas upplevelse och syn på arbete i äldreomsorgen. Idén kommer från min egen erfarenhet av att komma in i hemtjänsten som 23-åring, utan utbildning eller förberedelse. Jag älskade jobbet, men ansvaret var överväldigande. Chef och kollegor hade inte tid att ge det stöd som behövdes. Min erfarenhet är långt ifrån unik.

Unikt traineeprogram för unga i äldreomsorgen
2021 lanserade Omsorgsförmedlingen ett unikt traineeprogram för unga (nya) talanger i äldreomsorgen. Programmet kompletterar introduktionen på arbetsplatsen och stöttar nya medarbetare första tiden i yrket. Utöver introduktionsprogram erbjuder vi utbildningsprogram för chefer samt vård- och omsorgspersonal. Alla utbildningar genomsyras av en salutogen och hälsofrämjande värdegrund.

Mål och vision
God äldreomsorg uppstår i mötet mellan människor.  Vi vill bidra till en äldreomsorg där varje person får leva sitt liv, på sitt sätt, hela livet ut. Vi gör det genom att utveckla digitala verktyg som får fler talanger att våga prova och vilja satsa på ett arbete i äldreomsorgen.

Lisa Thambert
grundare Omsorgsförmedlingen & Uppdrag livet

EXPERTER OCH MENTORER

Monica Berglund & Susanne Rolfner Suvanto
I skapandet av Uppdrag livet har vi arbetat med två seniora mentorer och experter.

Monica Berglund är leg. SSK, expert inom ledarskap, organisationsutveckling och salutogen omsorg. Monica tror på en äldreomsorg för livet! Hon har erfarenhet som vårdbiträde, undersköterska och sjuksköterska innan påbörjade en framgångsrik bana som chef och ledare inom äldreomsorgen. Hon har skrivit flera böcker inom såväl ledarskap som verksamhetsutveckling. Monica Berglund var under 30 år direktör för anrika Tre Stiftelser i Göteborg - en verksamhet hon tog från traditionell långvård till modern äldreomsorg med landets högsta brukarnöjdhet. Idag driver hon utbildningsföretaget Banga akademi. Här stöttar hon chefer och personal i att arbeta värdegrundsbaserat med kundens välbefinnande i fokus. Monica Berglund har även stor erfarenhet av ombyggnation och nybyggnation av äldreboenden med fokus på yttre och inre miljöns påverkan på välbefinnande och livskvalité.


Susanne Rolfner Suvanto är en nationellt känd föreläsare och författare. Leg.ssk. spec.psykiatri, Fil.mag i hälsopedagogik fil.Master i historia. Hon har arbetat över 40 år i vård och omsorg om äldre personer och i den psykiatriska hälso- och sjukvården. Hon är ansvarig för Omvårdnadsinstitutet, ett kunskapsföretag med målet att lyfta äldres psykiska hälsa och ohälsa som kunskapsområde. Susanne Rolfner Suvanto var ansvarig utredare för SOU 2017:21, ”Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre”. Hon har även varit utbildningskoordinator på SKR, vårdchef för Judiska Hemmet och senior utredare på Socialstyrelsen. Susanne har skrivit flera böcker bl.a. om äldre och psykisk ohälsa.

Susanne är mentor och expertstöd till
Uppdrag livet/Omsorgsförmedlingen sedan 2021. Hon medverkar i kurser i Introduktionsprigrammet för nya talanger och har även uppdrag som handledare.
Created with