EN AKADEMI FÖR LIVET

SKAPAD MED EXPERTER

Uppdrag livet har samlat mentorer och experter som drivs av samma mål - en äldreomsorg med fokus på livet. Här kan du ta del av kurser som på olika sätt stärker och utvecklar en personcentrerad omsorg. Här finns utbud oavsett om du vill utveckla din verksamhet, öka din befintliga kunskap eller är helt ny i äldreomsorgen.

Kurserna är skapade med stöd från några av landets främsta experter på äldreomsorg. 
Lär känna dem nedan!

MENTORER & EXPERTER

MONICA BERGLUND

Leg. sjuksköterska, expert inom organisationsutveckling, ledarskap med utgångspunkt i den salutogena teorin och värdegrund.

Monica Berglund är sjuksköterskan som blivit känd för att ha lett utvecklingen av Tre Stiftelser, en av Sveriges mest uppskattade äldreomsorgs verksamheter.

Monica har vunnit flera priser, bland annat Årets chef. Hon har skrivit böckerna Undersköterskan – äldreomsorgen nyckelspelare, Mitt framgångsrecept och Lust till livet.

I Monicas kurser ges chefer och medarbetare verktyg för att driva en personcentrerad omsorg med fokus på välbefinnandet hos kunder och personal.

LISA THAMBERT

Lisa Thambert är grundare av Omsorgsförmedlingen. Expert på att attrahera, introducera och motivera nyanställda i äldreomsorgen.

Omsorgsförmedlingens introduktionsprogram för nya i äldreomsorgen startade 2020. Tillsammans med fem kommuner har vi sedan dess attraherat, introducerat och motiverat ny personal till arbete i äldreomsorgen.

Efter djupgående research och analys av nyanställdas upplevelse av yrket besitter vi idag stor kunskap om de faktorer som gör att nyanställda  både väljer yrket och väljer att stanna långsiktigt. 

I Omsorgsförmedlingens kurser får nyanställda en motiverande, personcentrerad introduktion till arbete i äldreomsorgen.

SUSANNE ROLFNER SUVANTO

Leg. sjuksköterska, föreläsare, författare. Expert på bemötande och psykisk hälsa hos äldre personer. 


Susanne Rolfner Suvanto är en nationellt känd föreläsare och författare. Leg.ssk. spec.psykiatri, Fil.mag i hälsopedagogik fil.Master i historia. Hon har arbetat över 40 år i vård och omsorg om äldre personer och i den psykiatriska hälso- och sjukvården. 

Hon är ansvarig för Omvårdnadsinstitutet, ett kunskapsföretag med målet att lyfta äldres psykiska hälsa och ohälsa som kunskapsområde. Susanne Rolfner Suvanto var ansvarig utredare för SOU 2017:21,”Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre”. Hon har även varit utbildningskoordinator på SKR, vårdchef för Judiska Hemmet och senior utredarepå Socialstyrelsen. Susanne har skrivit flera böcker bl.a. om äldre och psykisk ohälsa.

Susanne har sedan 2020 varit mentor och expertstöd till Omsorgsförmedlingen och bland annat medverkat i kvalitetssäkring av utbildningar för nyanställda. Hon är även ansvarig för videoledd handledning i akademin. 

NADIA AXELSSON

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, specialist palliativ vård.

Nadia arbetar som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och har specialiserat sig på palliativ vård samt salutogen teori. Hon har arbetat inom äldreomsorgen hela sitt liv och brinner för en  omsorg med där varje person blir sedd och får leva sitt liv meningsfullt och tryggt. 

Inom Uppdrag livet medverkar Nadia som handledare och utbildare. 

FLORENCE RAZHAGI

Undersköterska
Äldretränare, kultur och måltidsombud

“Jag vill visa hur roligt och givande det är och förhoppningsvis hjälpa en annan som är osäker att våga ta steget!”

Florence började inom äldreomsorgen för 8 år sedan som ett extrajobb vid sidan av sina teaterstudier. Idag är hon stjärnan i många av Uppdrag livets utbildningsfilmer. Tillsammans med kollegan Sozdar instruerar de nyanställda hur de kan agera i yrkets alla delar.
Genom sin medverkan vill hon bidra till ökad insyn i arbetet och en tryggare start för nyanställda, något hon själv saknade när hon var ny. 

SOZDAR AHMED

Specialistundersköterska, Tre Stiftelser

“Det jag brinner för är alla stunder jag känt att jag bidragit till en meningsfull dag för en annan person. Att få ta del av deras livshistorier, roliga berättelser, deras erfarenhet ger mening till mitt yrke. Alla vi har någongång hört ”man lär sig något nytt varje dag” och detta kan jag konstatera att man gör inom äldreomsorgen.” 

Sozdar började inom äldreomsorgen för sju år sedan utifrån en vilja att hjälpa personer som behöver extra stöd. I uppdrag livet medverkar hon tillsammans med kollegan Florence i utbildningen av nyanställda där de genom korta filmer ger insyn och utbildning i arbetet. Med sin medverkan vill hon stötta nyanställda och motverka de många fördomar som omger yrket. 
Created with