Fördjupning:

Omsorg vid livets slut

Livets slut, döden, är ofta närvarande i äldreomsorgen. Här får du råd och tips hur du kan hantera denna del av ditt arbete.
 • 23 personer

  Har gått kursen
 • 15 minuter

  Tidsåtgång
 • Kursintyg

  Efter avslutad kurs

  OMSORGSFÖRMEDLINGEN

  Attraherar, introducerar och förmedlar
  personal till äldreomsorgen.

  Omsorgsförmedlingens startades som ett introduktionsprogram för unga i äldreomsorgen. Tillsammans med fem kommuner har de sedan dess attraherat, introducerat och motiverat ny personal till arbete i äldreomsorgen. Efter djupgående research och analys av nyanställdas upplevelse av yrket besitter de idag stor kunskap om de faktorer som gör att nyanställda både väljer yrket och väljer att stanna långsiktigt. 

  I Omsorgsförmedligens kurser får nyanställda en motiverande, personcentrerad introduktion till arbete i äldreomsorgen.
  Created with