KURS NUMMER 1. 

INTRODUKTION TILL ÄLDREOMSORGEN.

Välkommen till äldreomsorgen. Detta är den grundläggande introduktionskursen i ditt introduktionsprogram!

Här får du en introduktion till yrket, åldrande, värdegrund och bemötande. Kursen består av 8 inlärningskapitel och tar ca 2 timmar att genomföra. Efter avslutad kurs får du ett intyg att visa upp för din chef!

Efter denna kurs kommer du att bättre:

 • Förstå ditt uppdrag och vem du är till för
 • Förstå hur äldreomsorgen (och dina insatser) styrs.

 • Förstå innebörden av värdegrund och bemötande.
 • Förstå mer om åldrande och hur det kan upplevas

Vi hoppas att du får en trygg och motiverande start i en karriär för livet. Vi hoppas också att du blir motiverad att fördjupa din kunskap! 
 • 47 personer

  Har gått kursen
 • 2 timmar

  Kurslängd
 • Intyg 

  Efter genomförd kurs
  Kursen är delvis baserad på Socialstyrelsens webbutbildning Introduktion till arbete i vård och omsorg och är medskapad och granskad av Monica Berglund och Susanne Rolfner Suvanto.  Kursen ger en introduktion till yrket med målet att motivera fler personer att gå vidare till formell utbildning. 

  OMSORGSFÖRMEDLINGEN

  Attraherar, introducerar och förmedlar
  personal till äldreomsorgen.

  Omsorgsförmedlingens startades som ett introduktionsprogram för unga i äldreomsorgen. Tillsammans med fem kommuner har de sedan dess attraherat, introducerat och motiverat ny personal till arbete i äldreomsorgen. Efter djupgående analys av nyanställdas upplevelse av yrket besitter de idag stor kunskap om de faktorer som gör att nyanställda både väljer yrket och väljer att stanna långsiktigt. 

  I Omsorgsförmedligens kurser får nyanställda en motiverande, personcentrerad introduktion till arbete i äldreomsorgen.
  Skapad med