Fördjupning:

Vanliga hjälpmedel i äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen är det vanligt med hjälpmedel. Hjälpmedel som både underlättar  för dina kunder och för dig som personal. 

Kursen är byggd på korta instruktionsfilmer som presenterar de vanligaste hjälpmedlen du kommer stöta på.
 • 9 personer

  Har gått kursen
 • 30 minuter

  Kurslängd
 • Intyg

  På genomförd kurs

  OMSORGSFÖRMEDLINGEN

  Attraherar, introducerar och förmedlar
  personal till äldreomsorgen.

  Omsorgsförmedlingens startades som ett introduktionsprogram för unga i äldreomsorgen. Tillsammans med fem kommuner har de sedan dess attraherat, introducerat och motiverat ny personal till arbete i äldreomsorgen. Efter djupgående analys av nyanställdas upplevelse av yrket besitter de idag stor kunskap om de faktorer som gör att nyanställda både väljer yrket och väljer att stanna långsiktigt. 

  I Omsorgsförmedligens kurser får nyanställda en motiverande, personcentrerad introduktion till arbete i äldreomsorgen.
  Skapad med