Fördjupning:

Lilla demensskolan

Andreas Melkersson är Silviasyster på Stiftelsen Silviahemmet som är en av Sveriges främsta organisationer speciliserad på demensvård.

I denna kurs berättar han vad demens är och hur det tar sig uttryck. Du får tips på hur du ska agera när du arbetar med personer som har en demensdiagnos.
 • 32 personer

  har gått kursen
 • 20 minuter

  Att genomföra
 • Kursintyg

  Efter avslutad kurs

  OMSORGSFÖRMEDLINGEN

  Attraherar, introducerar och förmedlar
  personal till äldreomsorgen.

  Omsorgsförmedlingens startades som ett introduktionsprogram för unga i äldreomsorgen. Tillsammans med fem kommuner har de sedan dess attraherat, introducerat och motiverat ny personal till arbete i äldreomsorgen. Efter djupgående research och analys av nyanställdas upplevelse av yrket besitter de idag stor kunskap om de faktorer som gör att nyanställda både väljer yrket och väljer att stanna långsiktigt. 

  I Omsorgsförmedligens kurser får nyanställda en motiverande, personcentrerad introduktion till arbete i äldreomsorgen.
  Created with