Fördjupning:

Att arbeta på dagverksamhet

Vad är en dagverksamhet? Vem får besöka dagverksamheten? Hur är det att arbeta där och vad ska man tänka på? Det får du reda på här!
 • 21 personer

  har gått kursen
 • 10 minuter

  tidsåtgång

  OMSORGSFÖRMEDLINGEN

  Attraherar, introducerar och förmedlar
  personal till äldreomsorgen.

  Omsorgsförmedlingens startades som ett introduktionsprogram för unga i äldreomsorgen. Tillsammans med fem kommuner har de sedan dess attraherat, introducerat och motiverat ny personal till arbete i äldreomsorgen. Efter djupgående research och analys av nyanställdas upplevelse av yrket besitter de idag stor kunskap om de faktorer som gör att nyanställda både väljer yrket och väljer att stanna långsiktigt. 

  I Omsorgsförmedligens kurser får nyanställda en motiverande, personcentrerad introduktion till arbete i äldreomsorgen.
  Created with