Fördjupning:

Att arbeta på äldreboende (säbo)

I denna korta kurs får du lära dig mer om just din arbetsplats! Vad betyder egentligen Säbo? Hur är det att arbeta där och vad ska man tänka på? Det får du reda på här!
 • 10 minuter

  tidsåtgång
 • 49 personer

  har gått kursen

  OMSORGSFÖRMEDLINGEN

  Attraherar, introducerar och förmedlar
  personal till äldreomsorgen.

  Omsorgsförmedlingens startades som ett introduktionsprogram för unga i äldreomsorgen. Tillsammans med fem kommuner har de sedan dess attraherat, introducerat och motiverat ny personal till arbete i äldreomsorgen. Efter djupgående research och analys av nyanställdas upplevelse av yrket besitter de idag stor kunskap om de faktorer som gör att nyanställda både väljer yrket och väljer att stanna långsiktigt. 

  I Omsorgsförmedligens kurser får nyanställda en motiverande, personcentrerad introduktion till arbete i äldreomsorgen.
  Created with